Zagreb

 • Prigodno izdanje povodom proslave 300 godišnjce Sveučilišta u Zagrebu - 1969 godina

  Prigodno izdanje povodom proslave 300 godišnjce  Sveučilišta u Zagrebu

  - nacrt A Milenković

  - kombinovani ofset i liniska duboka štampa

  - papir kredasti

  - zupčanje češljasto 12½

  - datum 17 decenbar 1969 godine

  Prigodno izdanje povodom proslave 300 godišnjce Sveučilišta u Zagrebu

  Michel 1359 -0,50 dinara,  višebojna ( 2 000 000 komada )

  nacrt: amblem proslave

 • Redovno izdanje - Zagreb i Univerzijada

  Redovno izdanje - Zagreb i Univerzijada - turistički motivi

  Datum puštanja u prodaju je 1 jul 1985 godine

  - likovna obrada Radomir Bojanić (akademski slikar)

  - jednobojni ofset Zavod za izradu novčanica

  - papir kredasti (može naići na podatak da je papir obični)

  - zupčanje  A -- 131⁄4

                  B -- 131⁄4 : 12½

  Univerzijada u zagrebu poštanska marka

  MI 2119 - motiv iz Zagreba sa logom Univerzijade -violetaplava - (tiraž nepoznat) 70 dinara

  Poštanski tabak je imao 100 komada - 10X10


  Napomena:

  • Ova poštanska marka ima dve varijante sa različitim zupčanjem.
  • Ponovo je štampana 1989 godine sa pretiskom na 700 dinara - 13 decembar 1989 godine - Mi 2392

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

   

 • Redovno izdanje sa sportskom halom u Zagrebu

  Redovno izdanje sa sportskom halom u Zagrebu i znakom univerzijade

  Datum puštanja u prodaju je 6 decembar 1985 godine

  - likovna obrada mr Dimitrij Čudov

  - ofset Forum, Novi Sad

  - papir običan

  - zupčanje češljasto  133/4 : 14

  sportska hala i znak univerzijade

  Mi 2145 - nacrt - motiv Zagreba - narandžasta,oker, ljubičasta - hala Dom sportova i znak univerzijade (tiraž nepoznat) 100 dinara


  Istog dana je u promet pušten koverat prvog dana FDC.

  Broj maraka u poštanskom tabaku je bio 50 komada.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija