Prigodno izdanje - Josip Broz Tito

Datum puštanja u prodaju je 25 maj 1985 godine

- likovna obrada Dimitrije Čudov

- višebojni ofset ZIN

- papir kredasti

- zupčanje  131⁄4 : 133⁄4

maršal Tito

MI 2110 - portret Josipa Broza Tita u maršalskoj uniformi (štampano 600 000 komada) - 10 dinara


Istog dana je u promet pušten prigodan koverati, koverat prvog dana FDC.

Poštanska marka je bila u tabacima od 25 komada.

Izdanje povodom Titovog rođendana.

Motiv na poštanskoj marki predstavlja Josipa Broza Tita u maršalskoj uniformi, rad je Božidara Jakeca akademskog slikara iz Ljubljane.

Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija