istorijska ličnost

 • Peto prigodno izdanje posvećeno zaslužnim ljudima kulturno istoriske prošlosti - 1963 godina

  Peto prigodno izdanje posvećeno zaslužnim ljudima kulturno istoriske prošlosti

  - 10 decembar 1963 godine

  - nacrt: B.Jakca; rez S. Babića, T. Krnjajića i V. Cvetkovića

   - kombinovana ofset i liniska duboka štampa Zavod za izradu novčanica

   - papir kredasti

   - zupčanje češljasto 12½

  Dositej Obradović

  Michel 1064 svetlocrvenooker, crna - 25 dinara (štampano 1 000 000 komada)

  Vuk Stefanović Karadžić

  Michel 1065 svetlosivozelena, crna - 30dinara (štampano 1 000 000 komada)

  Franc Miklošić

  Michel 1066 svetlookersiva, crna - 50 dinara (štampano 1 000 000 komada)

  Ljudevit Gaj

  Michel 1067 svetlosiva, crna - 65 dinara (štampano 250 000 komada)

  Petar Petrović Njegoš

  Michel 1068 svetlosivojorgovanasta, crna - 100 dinara (štampano 250 000 komada)

  Nacrti :

  • 1064 Dositej Obradović - književnik i prosvetitelj
  • 1065 Vuk Stefanović Karadžić - reformator Srpskog jezika i pravopisa
  • 1066 Franc Miklošić - filolog i slavista
  • 1067 Ljudevit Gaj - književno politički radnik i vođa Ilirskog pokreta
  • 1068 Petar Petrović Njegoš - crnogorski vladar, vladika i pesnik

  Poštanske marke važile do 30.06. 1964 godine

  Pogledajte sve poštanske marke 1963 godina - Jugoslavija


   

 • Prigodno izdanje - Evropa CEPT 1985

  Prigodno izdanje - Evropa CEPT 1985

  Datum puštanja u prodaju je 29 april 1985 godine

  - likovna obrada Dimitrije Čudov

  - višebojni ofset "Forum" Novi Sad

  - papir kredasti

  - zupčanje  13¼

  filatelija muzika

  Mi 2104 - Josip Slavenski, u pozadini blok flauta i tarabuk - (štampano 550 000 komada) - 60 dinara

  muzika na poštanskoj marki

  Mi 2105 - orginalni rukopis partiture iz dela Balkanofonija - (štampano 550 000 komada) - 80 dinara


  Istog dana je u promet pušten prigodan koverati i koverat prvog dana FDC.

  Poštanska marka je bila u tabacima od 9 komada.

  Interesantne činjenice

  Kompozitor Josip Slavenski studirao je u Budimpešti i Pragu. Stručno se usavršavao u Parizu. Radio je kao pedagog, stvarajući dela koja su bila inspirisana Međumurjem.

  Tokom svoje karijere je istraživao muzičku kulturu starih civilizacija na Istoku. Tokom svog rada je doprineo prekidu uticaja romantizma na kreiranje muzike na ovim prostorima.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

   

 • Prigodno izdanje - Josip Broz Tito

  Prigodno izdanje - Josip Broz Tito

  Datum puštanja u prodaju je 25 maj 1985 godine

  - likovna obrada Dimitrije Čudov

  - višebojni ofset ZIN

  - papir kredasti

  - zupčanje  131⁄4 : 133⁄4

  maršal Tito

  MI 2110 - portret Josipa Broza Tita u maršalskoj uniformi (štampano 600 000 komada) - 10 dinara


  Istog dana je u promet pušten prigodan koverati, koverat prvog dana FDC.

  Poštanska marka je bila u tabacima od 25 komada.

  Izdanje povodom Titovog rođendana.

  Motiv na poštanskoj marki predstavlja Josipa Broza Tita u maršalskoj uniformi, rad je Božidara Jakeca akademskog slikara iz Ljubljane.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

   

 • Prigodno izdanje - stopedesetogodišnjica teatra Joakim Vujić

  Prigodno izdanje - stopedesetogodišnjica teatra Joakim Vujić u Kragujevcu

  Datum puštanja u prodaju je 8 maj 1985 godine

  - likovna obrada Dimitrije Čudov

  - višebojni ofset ZIN

  - papir kredasti

  - zupčanje  12 : 11¾

  filatelija Kragujevac

  Mi 2106 - portret Joakima Vujića - (štampano 500 000 komada) - 10 dinara


  Istog dana je u promet pušten prigodan koverati i koverat prvog dana FDC.

  Poštanska marka je bila u tabacima od 25 komada.

  Interesantne činjenice

  U Kragujevcu je 1835 godine osnovano prvo zvanično pozorište u Srbiji, a 2 februara te godine je odigrana prva predstava. Joakim Vujić je bio direktor, reditelj i glumac u njemu.

  U njegovu čast se pozorište u Kragujevcu zove teatar "Joakim Vujić". Tokom trajanja dugog 150 godina je mnogo puta nagrađivan.

   Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

   

 • Prigodno izdanje 100 godina rođenja Vladimira Nazora - 1976 godina

  Prigodno izdanje 100 godina rođenja Vladimira Nazora

  - 29 maj 1976 godina

  - likovna obrada: A. Milenković

   - dvobojni ofset - VEB Deutsche Wertpapierdruckerei

   - papir kredasti

   - zupčanje češljasto 13

  Vladimir Nazor

  Michel 1647 svetlojorgovanasta i crnozelenoplava - 1,20 dinara (štampano 1 000 000 komada)

  Nacrt: lik Vladimira Nazora

  poštanski tabak 9 komada

  Vladimir Nazor ( Postire na Braču 1876 - Zagreb 1949) u Splitu je završio gimnaziju. Studirao prirodne nauke, pisao je lirske i epske pesme, pripovetke, romane, putopise.


   

 • Prigodno izdanje 150-godišnjica rođenja Svetozara Miletića - 1976 godina

  Prigodno izdanje 150-godišnjica rođenja Svetozara Miletića

  - 23 februar 1976 godine

  - likovna obrada: A. Milanković

   - dvobojni ofset štamparije "WEB Deutche Wertpaplerdruckerei", Leipcig

   - papir kredasti

   - zupčanje češljasto 13¼ ; 13

  svetozar miletic

  Michel 1633 sivomaslinasta - 1,20 dinara (štampano 1 000 000 komada)

  nacrt: lik Svetozara Miletića

  Svetozar Miletić je rođen u Mošorinu 1826 godine, gimnaziju završio u Novom Sadu i Bratislavi, a pravni fakultet u Pešti. Kratko vreme radi u državnoj službi, a potom otvara koncelariju u Novom Sadu.

  Kada je Austrija ukinula Srpsko vojvodstvo 1860 godine, Miletić poziva srpski narod da zajedno sa mađarskim ustane protiv austriskog apsolutizma. On je jedan od pokretača Ujedinjene omladine srpske i u to vreme je napisao studiju "Istočno pitanje" gde se zalaže za ustanak protiv turaka.

  Zasluga Svetozara Miletića je u tome što je za relativno kratko vreme svoje političke delatnosti u kritičnoj epohi prelaska iz feudalizma u kapitalizam odigrao krupnu progresivnu ulogu u istoriji na ovim prostorima.

  Ova poštanska marka je bila u tabacima od 9 u pakovanju. Istovremeno je puštena u prodaju i prigodna koverta prvog dana (FDC)


   

 • Prigodno izdanje povodom 100-godišnjice smrti Petra Petrovića Njegoša - 1951 godina

  Prigodno izdanje povodom 100- godišnjice smrti Petra Petrovića Njegoša

  - crtež izradio dr Pavle Gavranović

  - rez Tanasije Krnjajić

  - liniska duboka štampa Zavoda za izradu novćanica Beograd

  - papir obični

  - zupčanje 12½

  674 Njegoš 1951

  674 -15 din. crvenojorgovanasta ( 300 000 )

  Crtež predstavlja Petra Petrovića Njegoša

  Važila do 31 jula 1952 godine


   

 • Prigodno izdanje povodom 120 godina od rođenja Nikole Tesle - 1976 godina

  Prigodno izdanje povodom 120 godina od rođenja Nikole Tesle

  - 10 jul 1976 godine

  - likovna i grafička obrada: A. Milenković

  - dvobojna liniska gravura zavod za izradu novčanica

  - papir običan

  - zupčanje češljasto 13½

  120 godina od rođenja Nikole Tesle

  Michel 1655 crnoplava i plavozelena - 5 dinara (štampano 900 000 komada)

  nacrt: spomenik Nikoli Tesli i u pozadini Nijagarini vodopadi.

  Poštanski tabak sadrži 9 komada. Važile neograničeno.

   

 • Prigodno izdanje povodom stogodišnjice rođenja Frana Supila - 1971 godina

  Prigodno izdanje povodom stogodišnjice rođenja Frana Supila

  - nacrt A. Milanković

  - kombinacija liniske duboke i ofset štampe ZIN

  - papir kredasti

  - zupčanje češljasto 12½

  Prigodno izdanje povodom stogodišnjice Frana Supila

  Michel 1408crnosmeđa, crvenookerasta ( 1 500 000 )

  nacrt : portret Frana Supila  1870 - 1917

   

 • Prigodno izdanje stogodišnjica rođenja Bore Stankovića - 1976 godina

  Prigodno izdanje stogodišnjica rođenja Bore Stankovića

  - 31 mart 1976 godine

  - likovna obrada: A. Milanković

   - trobojni ofset štamparije "WEB Deutche Wertpaplerdruckerei", Leipcig

   - papir kredasti

   - zupčanje češljasto 13¼ ; 13

  Boro Stanković - stogodišnjica rođenja

  Michel 1934 žutomaslinasta i smeđeljubičasta - 1,20 dinara ( štampano 1 000 000 komada)

  nacrt: lik Bore Stankovića i njegove rodne kuće u Vranju

  Prigodno izdanje povodom stogodišnjice rođenja Borislava Bore Stankovića. Boro Stanković se školovao u Vranju, Nišu i Beogradu, gde je završio pravo. U književnosti je privukao pažnju svojim pripovetkama, u kojima se prelama staro i novo. Roman Bore Stankovića "Nečista krv" je umetničko remek delo srpske književnosti, gde je na izrazito realističan način naslikao seljačku i građansku sredinu Vranja u vreme krupnih društvenih i istoriskih događaja, koji su usledili posle oslobođenja od Turaka.

  Dramsko delo "Koštana" je poema mladosti i lepote, gde Stanković govori očovekovom snu o ličnoj sreći, želi za oslobođenjem od prinudno nametnutog života i najzad o njegovom mirenju sa sudbinom.

  Zajedno sa markom u prodaju je pušten i prigodan koverat, kao i koverat prvog dana (FDC)


   

 • Prigodno izdanje stogodišnjica rođenja Ivana Cankara - 1976

  Prigodno izdanje stogodišnjica rođenja Ivana Cankara

  - 26 april 1976 godine

  - likovna obrada: D. Lučic

  - dvobojni ofset štamparije "WEB Deutche Wertpaplerdruckerei"

  - papir kredasti

  - zupčanje češljasto 13¼ ; 13

  Ivan Cankar povodom 100 godina od rođenja

  Michel 1637 smeđe naranđasta i mrkoljubičasta -1,20 dinara (štampano 1 000 000 komada)

  Ivan Cankar, književnik (Vrhnika 1876 - Ljubljana 1918). Završio je gimnaziju u Ljubljani i u Beču se upisao na tehniku koju na kraju nije završio.

  Cankarov pogled na svet je izrazito reformatorski, što se najviše vidi u njegovim dramama i pripovedkama. U svojim delima pisao je o velikom duhovnom siromaštvu slovenskog građanstva koje je zapalo u moralnu krizu. Njegovo najpoznatije delo jeste pripovetka " Sluga Jernej i njegovo pravo".

  Zajedno sa markom, istovremeno je u opticaj puštena i prigodna koverta, kao i koverat prvog dana (FDC)