Kada su u pitanju poštanske marke, one služe za naplatu poštanskih troškova. Međutim postoji zaista veliko broj različitih izdanja. Razlikovala su se prema tome kako se koriste, za kakve pošiljke te ko može da ih koristi.

Realno se najviše u svetu koriste franko marke, one se inače koriste za slanje pisama i pošiljaka. U drugoj polovini dvadesetog veka su sa njima paralelno podjednako korišćena prigodna izdanja poštanskih maraka.

Ovde ćemo se pozabaviti samo vrstama poštanskih maraka prema njihovoj nameni. One mogu da se dele još prema vrstama papira na kom su štampane, te i prema tehnike koja je korišćena za štampu.

Image by Thomas B. from Pixabay 

 • Franko marke - je naziv za najčešće poštanske marke, koje se koriste prilikom prijema pošte.
 • Porto marke - se korsite kada poštarinu plaća primalac, da li u potpunosti ili samo kao doplatu.
 • Prigodna izdanja poštanskih maraka - one sa slikama i prigodnim motivima obeležavaju neki značajni datumi ili jubilej iz istorije. Takođe mogu da promovišu bogatstvo, prirode, društvenog života ili kulture.
 • Personalizovane poštanske marke - štampaju se na zahtev, a mogu se koristiti kao redovne.
 • Poštanske marke iz automata - su se kupovale na automatima, ali nisu nikad ušle u masovniju upotrebu jer se nisu pokazale kao praktično rešenje.
 • Službene marke - su se povremeno izdavale, a služile su za pošiljke koje su slale državne ustanove.
 • Doplatne marke - koriste se u određenom vremenskom periodu, a ostvaren prihod se uplaćuje u svrhe kojim su povodom izdate. Najčešće je to Crveni Krst.
 • Novinske marke - su se koristile za dostavljanje novina, imale su određeni povlašćeni status.
 • Telegrafske marke -
 • Redovne marke za vazdužnu poštu - korišćene su za poštanske pošilje koje su dostavljane vazdušnim putem. Korišćene su uglavnom u prvoj polovini dvadesetog veka.
 • Paketne marke -
 • Ekspresne marke - korišćene su za poštu koja se hitno dostavljala, te su bile i skuplje.
 • Privatne marke - ovde spadaju hotelske ili gradske marke. Hoteli su u pojedimim zemljama lepili svoje marke na pošiljke koju su za svoje goste dostavljali do najbliže pošte.
 • Vojne marke - su u neki zemljama štampane i koristille su se za pošiljke koje su slala vojna lica.
 • Taksene marke - su korišćene za državna dokumenta, a ne za poštu.

Ovde treba imati u vidu da je postojala različita prksa u različitim zemljama. U nekima su se poštanske marke za vazdušni saobraćaj mogle koristiti i za franko pošiljke. U nekima su se franko marke mogle upotrebiti kao taksene.

Ovo je samo okvirni tekst i zainteresovani smo za sve primedbe ili predloge oko uređenja ovoga teksta, samo nam se javite preko kontakt strane.