User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Filatelija je suviše široka oblast da bi se sve moglo sakupljati, obično se ljudi odluče za samo jedan tip poštanskih maraka. Međutim među kolekcionarima se ređe mogu naći oni koji sakupljaju doplatne marke. Čak i kad se nađu neke kolekcije to je organizovano po temema, recimo "Crveni krst" ili "Dečija nedelja".

Nemaju sve zemlje običaj da koriste doplatne marke, dok je u pojedinima ona u upotrebi samo kada se prikuplja novac za vandredne situacije. Neke su ih koristile u prošlim vremenima pa odustali, dok ima drugih zemalja koje su ih (relativno) nedavno uvele u upotrebu.

Pored ovog termina postojao je i onaj dobrotvorna marka koji se razlikovao po načinu upotrebe sredstava. Jedan od takvih primera je iz Švajcarske - Pro Juventute. Za kolekcionare je bitno spomenuti da prilikom izdavanja ovih maraka se neprave prigodni žigovi i ne izdaju se koverte prvoga dana.

U Srbiji je prva doplatna marka štampana 1933 godine povodom Nedelje Crvenoga krsta.

Koja je namena doplatne marke

Postoje situacije kada se doplatna marka štampa svake godine sa istim ciljem, kao primer može da posluži idanje maraka gde su sredstva namenjena za hram Svetog Save na Vračaru. Tako se izdaju marke svake godine za borbu protiv raka, za dečiju nedelju i nedelju crvenog krsta.

Kao primer pojedinačne akcije ćemo navesti markicu gde je bio prikazan lik kralja Aleksandra, novac koji je prikupljen je išao na račun Fonda Zadužbine kralja Petra Prvog Karađorđevića. Namena tih sredstava je bila za konzervatorske i restauratorske radove na Prvoj srpskoj kasarni u Topoli.

U nekim ranijim vremenima su doplatne marke štampane za potrebe olimpiskog odbora, tu je novac korišćen za pripremanje naših olimpijaca i za njih odlazak na olimpijadu. Dosta često su izdavanje marke kada je u pitanju organizacija svetskih prvenstava za neke sportove u Jugoslaviji.

Kao ilustraciju uz ovaj tekst smo postavili prikaz poštanske marke iz Republike Srpske gde se novac koristio za pomoć oštećenim u poplavama.

Filatelija i kolekcionarstvo

U kolonijalnom periodu su se na tim teritorijama koristile doplatne marke sa predstavom njihovih prestonica. Tako da je od redovnih serija novac išao matičnim državama, a od doplatnih je ostajao koloniji za njene potrebe.

Zakonska regulativa

U Srbiji se na primer obavi distribucija desetak doplatnih maraka tokom godine. One se štampaju i izdaju na osnovu odluke vlade ili nekog ministarstva i uvek imaju tačno određenu namenu. Sve pismonosne pošiljke su obavezne da se na njih postavlja izuzev štampe -tiskovine i pošiljki za slepei slabovide.

Cena im maksimalno može biti pola vrednosti od one koje imaju redovne poštanske markice za obična pisama težine 20 grama. U Srbiji je to već godinama unazad cena od 10 dinara. Novac koji se prikupi na ovaj način ide isključivo za ono radi čega je kampanja pokrenuta, a ne na račun pošte.

Ovaj tip poštanskih maraka se štampa u Zavodu za izradu novčanica u Beogradu ili u štampariji "Forum" iz Novoga Sada.

 

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Knjiga "Katalog maksimum karata Jugoslavije" spada svakako u značajnija izdanja jer pokriva jednu specifičnu granu filatelije. Autor ovog dela jeste Zlatomir R. Maljica, a katalog je izdat 2000 godine. vo ovde predstavljeno izdanje je peto po redu i prvo koje sadrži prikazane fotografije.

 maksimum karte katalog izdanja

Card Maximum  -  CM

Sakupljanje maksimum karti je deo filatelije u kojem se sakupljaju razglednice sa sličnim motivima kao na poštanskoj marki.U osnovi je krenulo kao promocija turističkih mesta, da bi se kasnije pojavljivale i druge teme. Markica se lepi sa prednje strane na razglednicu i tu se i udara pečat.

Dimenzije razglednica mogu biti samu dve veličine:

  • 9 x 14 cm
  • 10.5 x 15 cm

Pored navedenih dimenzija može se naići na podatak da ne bi trebale biti veće od 105×148 mm,a ni manje od 90×140 mm.

Na ovim izdanjima je potrebno da su pečati jasni, jer na taj način ih filatelisti više cene. Pečat koji se najčešće može naći na maksimum karti (Card Maximum) jeste prvog dana, ali se u pojedinim situacijama koristio i pečet poslednjeg dana kad je poštanska marka bila u opticaju.

Pored ta dva pečata se može naći i pečat redovne pošte, koji takođe treba biti jasno prikazan, a cene se više oni sa datumima koji su bliži prvom danu opricaja.

Katalog izdanja u Jugoslaviji

Katalog koji je pripremio autor Maljica i koji nosi naziv "Katalog maksimum karata Jugoslavije" je veoma značajno delo jer predstavlja sva izdanja iz perioda od 1945 godine do 2000 godine. U ovom izdanju se nalaze i fotografije maximum karti, a u situacijama kda je izdavano više različitih autor se potrudio da postavi bar dve.

Kod maksimum karti su bitna tri elementa: slika na razglednici, motiv na poštanskoj marki i pečat. U početku se može pratiti kako su počeci maksimofilije na ovim prostorima bili skromni, a kasnije se to počelo koristiti za promociju umetnosti, turizma ili neke druge propagande.

Pored prikazanih maksimum karti ovde se nalaze još neki podaci: vrste pečata (žigova), broj marke prema katalogu D.P Judomarka, kataloški broj Michel, procenjena cena u 2000 godini i na kraju obaveštenje o razglednici (crno bela, jednobojna, dvobojna, pun kolor)

Poštanski žigovi su raspoređeni u 5 kategorija:

  • T - tekući žig
  • TPD - tekući žig prvog dana
  • PD - žig prvog dana
  • P -prigodni žig
  • PPD - Prigodni žig prvog dana

Dodatna izdanja koja su predstavljena

Na kraju kataloga se nalaze spiskovi dela izdatih novogodišnjih čestitki kao i pozivnice za filatelističke izložbe. Strogo gledano ova izdanja ne spadaju u maksimum karte, međutim poseduju veliku sličnost sa njima i dobra je stvar što su delom ovde nabrojana.

Ovaj katalog može da posluži kako početnicima u sakupljanju poštanskih maraka, tako i iskusnim filatelistima. Za sad je ovo jedino izdanje koje imamo, a kad nabavimo i druga vezana za ovau oblast predstavićemo ih na sajtu.

Tags:

Pretraga

Jugoslavija

Jugoslavija

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006